Hervormde Evangelisatie Jeruël Vledderveen (Groningen)

 

VAN HARTE WELKOM op de website van onze Evangelisatievereniging.b_0_300_16777215_0___images_stories_website_kerk.jpg

Al meer dan honderd jaar wordt er in de Hervormde Kerk in Vledderveen elke zondagmorgen  opnieuw om half tien een eredienst gehouden waarin het Woord van God wordt verkondigd.  Hieronder  proberen we in het kort een beeld te schetsen over het ontstaan van  de vereniging begin 1900 en hoe  de kerk,  in het kleine dorpje onder de rook van Stadskanaal, in 2015 nog steeds een levende gemeente is.
 
OPRICHTING EN GESCHIEDENIS
 
In  1903  wordt  het  fundament  van de Evangelisatievereniging “Jeruël” gelegd door de Nederlands Hervormde Oosterkadekerk  te  Stadskanaal. Zij hoopten een zondagsschool te kunnen beginnen in Vledderveen. Ds. W. C. Mense, verbonden aan deze kerk, begint daarom in 1905 met evangeliseren bij de veenarbeiders in Vledderveen. De activiteiten en  samenkomsten  vinden  plaats in een lokaal van de toenmalige openbare basisschool die  gevestigd  was  aan  de  linkerkant  van de meesterswoning; het witte huis naast de huidige kerk aan de Waterschapsweg. 
 
Voor het evangelisatiewerk wordt er in 1907 op de huidige locatie een houten lokaal gebouwd dat de naam "Jeruël” krijgt. Vervolgens richt men op 28 oktober 1909 de Evangelisatievereniging op waarbij Jan Haisma wordt benoemd   als evangelist. Onder zijn bewind vindt  de bouw van de pastorie  plaats  in 1912   en  wordt  het  houten lokaal  in 1914  vervangen  voor  de  huidige  stenen  kerk.   In  de  dienst  op   maandag  05 april 1915, het is dan tweede paasdag, wordt de kerk voor het eerst in gebruik genomen.
 
In de loop der jaren is Vledderveen een bloeiende gemeente met o.a een zondagsschool en een vrouwenvereniging. Daarbij raakt Vledderveen steeds meer geörienteerd op Onstwedde die de kerk ook regelmatig financieel ondersteund. In 2007 volgt een belangrijk punt wat de kerk maakt tot wat het nu is; het gebouw komt namelijk op de Rijksmonumentenlijst. Het gevolg is dat de kerk volledig van binnen en buiten gerestaureerd wordt in de oude stijl. Tijdens deze restauratie kan de gemeente elke zondag dienst houden in een zaaltje bij het andere nog enige overgebleven gebouw van vroeger in Vledderveen; het café. Na een jaar wordt de kerk weer gebruikt waarvoor het gebouwd is: de verkondiging van het Evangelie.
 
DE EVANGELISATIE NU
 
Honderd jaar na ingebruikname van het stenen kerkgebouw wordt er in Vledderveen elke zondagmorgen om half tien nog een eredienst gehouden. De gemeente kan hierbij een beroep doen op verschillende gast-predikanten die in deze diensten voorgaan. Ook zijn er drie trouwe organisten die al vele jaren de zang begeleiden op het bij de restauratie aangeschafte pijporgel.
 
De eredienst kent een traditionele liturgie waarbij er zowel Psalmen als Gezangen uit de bundel 1938 worden gezongen. Voor aanvang van de dienst wordt er een lied gezongen uit een eigen samengestelde liedbundel “Samen Zingen”. De Bijbellezingen worden gedaan uit de Herziene Statenvertaling die sinds 2014 op de kansel ligt.
 
Naast de erediensten wordt er drie maal per jaar, op zondagavond, een zangdienst georganiseerd. In de aanloop naar Pasen, na de zomervakantie en in de Adventstijd staan deze diensten op de agenda. Er worden in de zangdiensten veelal bekende liederen gezongen uit onder andere de bundel van Johannes de Heer en Opwekking. Afwisselend is hierbij een muziekgroep of bijvoorbeeld  een trompetist aanwezig of treedt er een koor op. De fantastische akoestiek van het kerkgebouw komt in deze diensten goed naar voren en draagt zeker bij aan mooie en waardevolle zangavonden.
 
Vledderveen ziet zichzelf als een Confessionele gemeente met een Christus-verkondigende prediking. Elke dienst opnieuw staat de kern van het Evangelie centraal zoals die vermeld staat in de Apostolische Geloofsbelijdenis.